Przejdź do treści

Polityka prywatności

Postanowienia ogólne

1. Jeżeli nie zgadzasz się z Polityką Prywatności, proszę nie odwiedzać serwisu należącego do Fidem Finanse Piotr Gawroński oraz nie nabywać produktów i usług oferowanych przez Fidem Finanse Piotr Gawroński.

2. Fidem Finanse Piotr Gawroński zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności.

3. Postanowienia niniejszej Polityki Prywatności mają odpowiednie zastosowanie do osób nieposiadających

aktywnego Konta oraz potencjalnych Klientów, w tym do osób korzystających z formularza kontaktowego.

Dane Osobowe

1. Administratorem danych osobowych Klienta przekazanych przy użyciu formularza kontaktowego lub złożeniu zamówienia (w tym: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu) jest Fidem Finanse Piotr Gawroński z siedzibą w Warszawie (ul. Radzymińska 208, 03-674 Warszawa)

Dane osobowe podane przy składaniu zamówienia przetwarzane będą w celach:

· realizacji i obsługi zamówień, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, który wskazuje, że przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest Klient, którego dane dotyczą,

· podjęcia działań na żądanie Klienta, którego dane dotyczą, przed zawarciem umowy,

· statystycznych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora.

2. W przypadku wyrażenia zgód na marketing dane są przetwarzane również w celach marketingowych (podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO czyli zgoda Klienta).

3. Odbiorcą danych osobowych będą podmioty współpracujące z Administratorem, które wspierają go w codziennej działalności świadcząc usługi administracyjne, marketingowe, informatyczne oraz agenci wykonujący czynności bankowe.

4. Administrator nie zamierza przekazywać danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.

5. Dane osobowe, podane w celu realizacji i obsługi zamówienia, będą przechowywane – w przypadku złożonego zamówienia – w systemie informatycznym obsługującym serwis przez 10 lat od daty ostatniej aktywności oraz upływu okresów przedawnień roszczeń wynikających ze zrealizowanych zamówień, a dane przetwarzane w celach marketingowych – do czasu wycofania zgód lub do czasu wniesienia sprzeciwu wobec ich wykorzystywania.

6. Klientowi przysługuje prawo do:

· żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,

· cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie; nie wpływa to na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,

· wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie (00-193), przy ulicy Stawki 2.

7. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie.

8. Podanie danych jest dobrowolne i jednocześnie jest warunkiem zawarcia umowy, niezbędnym do jej realizacji. Po zakończeniu przetwarzania danych osobowych w pierwotnym celu, dane nie będą dalej przetwarzane.

9. Wszelkie prośby i żądania prosimy kierować na adres e-mail:biuro@fidemfinanse.pl

10. Oprócz danych podawanych przez Klientów w ramach procesów przeglądania strony internetowej, zakupu usług Fidem Finanse Piotr Gawroński, korzystania z formularza kontaktowego, w ramach witryny fidemfinanse.pl wykorzystywane są mechanizmy gromadzące i przechowujące następujące informacje:

1) z użyciem plików Cookie – dane identyfikujące sesję danej osoby w przeglądarce internetowej i na serwerach strony internetowej fidemfinanse.pl (określone szczegółowo w Polityce Cookies)

2) z użyciem logów serwera – dane takie jak: adres IP, skąd pochodzi zapytanie o wyświetlenie strony internetowej, typ przeglądarki, język przeglądarki, data i godzina zdarzenia, informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP, w przypadku gdy przejście do strony fidemfinanse.pl nastąpiło przez odnośnik (link) – adres URL strony, z której Klient został przekierowany na stronę fidemfinanse.pl

11. W przypadku uzyskania przez Fidem Finanse Piotr Gawroński wiadomości o korzystaniu przez Klienta ze strony internetowej fidemfinanse.pl niezgodnie z Regulaminem lub z obowiązującymi przepisami, Fidem Finanse Piotr Gawroński może przetwarzać dane osobowe Klienta w zakresie niezbędnym do ustalenia odpowiedzialności Klienta.

Przeglądanie zawartości witryny internetowej/domeny fidemfinanse.pl i jej poddomen

1. Przeglądanie zawartości witryny internetowej fidemfinanse.pl, niepołączone z dokonywaniem zakupu usług lub produktu, zakładaniem konta lub korzystaniem z formularza kontaktowego, nie wymaga podawania przez Klienta danych osobowych.

Korzystanie z formularza kontaktowego

1. Skorzystanie z formularza kontaktowego, dostępnego na stronie fidemfinanse.pl wymaga podania danych osobowych w postaci imienia, nazwiska, adresu e-mail oraz numeru telefonu.

Zamawianie usług i produktów

1. Zamawianie usług i produktów oferowanych przez Fidem Finanse Piotr Gawroński za pośrednictwem fidemfinanse.pl możliwe jest poprzez formularz zamówienia dostępny na stronie. W każdym przypadku składania zamówienia konieczne jest podanie przez Klienta jego danych osobowych w postaci imienia, nazwiska, adresu e-mail, numeru telefonu oraz adresu zamieszkania.

2. Dane przekazane przez Użytkownika będą wykorzystywane tylko i wyłącznie w celu realizacji złożonego zamówienia.

Przetwarzanie danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego produktów i usług Fidem Finanse Piotr Gawroński (nie ma zastosowania do Klientów, którzy nie wyrazili zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w celach marketingu bezpośredniego Produktów i usług Fidem Finanse Piotr Gawroński oraz partnerów handlowych Fidem Finanse Piotr Gawroński)

1. Fidem Finanse Piotr Gawroński zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości Klientom, którzy wyrazili zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego produktów i usług Fidem Finanse Piotr Gawroński.

2. Pod pojęciem niezapowiedzianych wiadomości rozumie się wiadomości zawierające informacje odnoszące się bezpośrednio do serwisu fidemfinanse.pl, czasopism, usług i produktów (np. zmiany, wewnętrzne promocje), niekomercyjne listy (np. życzenia, komentarze osobiste itp.) oraz informacje komercyjne, których wysyłka została opłacona przez klientów i partnerów Fidem Finanse Piotr Gawroński i fidemfinanse.pl.

3. Podmioty zlecające komercyjne mailingi nie mają wglądu w dane kontaktowe osób znajdujących się na listach adresowych fidemfinanse.pl.

4. Informacje komercyjne są filtrowane w stopniu, w jakim jest to możliwe, ograniczana jest ich objętość i wysyłane są sporadycznie.

Jawne Dane Osobowe

1. Dane osobowe podane na serwisach należących do Fidem Finanse Piotr Gawroński przy okazji wysyłania komentarzy do artykułów, odpowiedzi na forum itp. są dostępne dla wszystkich odwiedzających strony zawierające te dane.

2. Fidem Finanse Piotr Gawroński nie ma możliwości zabezpieczenia Użytkowników przed osobami prywatnymi lub firmami, które te dane wykorzystają do przesłania nieokreślonych informacji. Dlatego dane te nie podlegają Polityce Prywatności.

Przekazywanie danych podmiotom trzecim

1. Fidem Finanse Piotr Gawroński nie będzie sprzedawać danych osobowych Klientów innym podmiotom.

2. W toku i w celu wykonywania usług na rzecz Klientów, dane osobowe Klientów mogą być przekazywane innym podmiotom, z którymi wiążą administratora stosowne umowy. Nie wpłynie to na bezpieczeństwo danych osobowych Klientów.

3. Dane Klientów mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym organom wymiaru sprawiedliwości.

Zmiany Polityki Prywatności

1. Niniejsza Polityka Prywatności może ulegać zmianom, które będą publikowane na stronie fidemfinanse.pl

W przypadku zmian Polityki, obowiązują one od dnia ich ogłoszenia na stronach w/w serwisu, a jako że wymagają one zgody obu stron, dotyczą one zgód na przetwarzanie danych osobowych udzielonych po dacie dokonania zmiany Polityki Prywatności. W odniesieniu do zgód na przetwarzanie danych osobowych udzielonych przed zmianą Polityki Prywatności, zastosowanie ma Polityka Prywatności w brzmieniu obowiązującym w chwili udzielenia zgody.

2. Zmiany wprowadzane do Polityki Prywatności nie wpływają i nigdy nie wpłyną na podstawową zasadę: Fidem Finanse Piotr Gawroński nie sprzedaje podmiotom trzecim danych personalnych czy adresowych klientów oraz użytkowników należącego do Fidem Finanse Piotr Gawroński serwisu.